wz

Zpět

Karel Koutný Drysice, Brno 4.10.1826
Hochlöblich k. k. M. S. Gubernium!
Nunmehr hat man von dem brünner Kriminalgericht untern 13ten September l. J. die Anzeige erhalten, daß der drissitzer Schullehrer Karl Kautny der Brandlegung in Dorfe Drissitz rechtlich nicht beinzichtiget, und daher zur peinlicher Untersuchung nicht genigend sey. Man ermangelt nicht, hievon Eine hohe Landesstelle mit der gehorsamsten Bemerckung in die Kenntniß zu setzen, daß man dem Wischauer Wirthschafts Amte nach Anhandlassung des hohen Dekretes von 30. September v. J. Zahl 29260. unter einem mitgebe gegen diesen Schullehrer hinsichtlich seiner bewiesenen Drohung in Disziplinarwege vorzugehen, und demselben in allen seinen Handlungen genau zu bewachen. So weil es jedoch die den Schullehrer Jarl Kautny zur Last gelegte Mißhandlung der Schulkinder betrifft, so wurde die Untersuchung derselben den Wischauer Wirthschafts Amte aufgetragen, welches diesen Auftrage durch den anschlüssigen Bericht vom 20ten Oktober v. J. und die demselben zuliegenden Untersuchungsakten mit dem Erfolg nachgekommen ist, daß der Schullehrer Karl Kautny der beschuldigten Mißhandlung des Knaben Cyril Watzlawik durch Schlagung desselben mit einem Stäbchen ohne zureichenden Grund schuldig befunden wurde, so wie sich auch bei dieser Untersuchung veroffenbarte, daß sich dieser Schullehrer schon mehreremal beigehen ließ, die Schulkinder eigenmächtig und ohne hinlängliche Ursache zu schlagen.
Da die höchste Strafzeit von einen einmonatlichen Arrest, auf welchen das Wischauer W. Amt anträgt, den Schulunterrichte der Jugend zu viel Abbruch thun würde, Karl Kautny auch das erstemal wegen eines solchen Versehens in Untersuchung gezogen wurde, so hat man denselben zu einen 8 tägigen Arrest jedoch verschärft mit zweimaligen Fastens zu verurtheilen befunden. Indessen handelt es sich hierinn falls noch um Erörtung einer noch wichtigeren Frage, ob Karl Kautny seines Schullehrerspostens zu weitere Strafe für sein oberwähntes Vergehen gänzlich entsetzt, worauf von Seite des Wirthschafts Amts angetragen wird, oder ob er nur auf einen anderweiten, minder einträglichen Schullehrersposten versetzt werden soll?
Der § 35. der gedrückten deutschen Schulverfassung, auf den sich das W. Amt beruft, sagt daß ein Schullehrer wegen Mißhandlung der Schulkinder das erstmal mit einen Arrest von 3 Tagen bis zu einen Monate, und erst in widerholten Falle einer von den Schullehrer an die Schulkinder ausgeübten Mißhandlung nebst dieser Strafe mit der Erklärung der Unfähigkeit zum Lehramt bestraft werden soll.
Nicht genug an dem, so sagt weiters der 16te §. in 12ten Hauptschnitte dieser deutschen Schulverfassung, daß wenn ein Schullehrer mit seiner Gemeinde in Zanck und Zwietracht lebt, woran er nur Schuld ist, er nach fruchtlos angewandten Zurechtweisungen von seinen Dienste auf einen andere minder einträglichen übersezt, und nur bei nicht erfolgter Besserung ganz des Schuldienstes entlassen werden soll. Beide diese Paragraphe angewandt auf den Schullehrer Karl Kautny, lassen unter den vorliegenden Umständen denselben nur seiner Uibersetzung auf einen solchen anderweiten Schuldienst schuldig erkennen, so wie auch das k. Kreisamt selbst in dem Falle, wenn diese 2 Paragraphe hierwegen nichts bestimmten, es zu hart finden wurde, den Karl Kautny mit Entsetzung seines Schullehrerspostens schon für dießmal bestraft zu sehen, daher dasselbe sich mit den von dem Wischauer Schuldistriktsaufseher Anton Siegl in seinen zuliegenden Berichte von 13. May 1825 an das Brünner hochwürdige Konsistorium gemachten Antrage vereinigt, daß Karl Kautny von seinem Schullehrerdienst in der Gemeinde Drissitz, wo er richtig für keinen Fall mehr belassen werden kann, auf einer anderweitens und minder einträglichen Posten, und dieß in balden und zwar mit der ernstlichen Bedrohung übersetzt werden möchte, daß wenn er sich noch einmal eines ähnlichen Vergehens schuldig machen sollte, er sodann ohne alle Nachsicht seines Schullehrerdienstes, als ganz unfähig zur Begleitung desselben entsetzt werden würde. Hiedurch erhält der hohe Auftrag von 19ten August 1825. Zahl 24569 woran die Komunikate den obigen Untersuchungsakten beiliegen, seine Erledigung. Brünn am 4. Oktober 1826
Klg Bukuwky
Velevážené c. k. moravsko slezské gubernium!
Brněnský kriminální soud obdržel 13.9.1826 obdržel oznámení, že drysický učitel Karel Koutný žhářství v Drysicích právně nepodložil, takže vyšetřování není dostačující.
Stačí o tom vysokému zemskému úřadu oznámit s poslušnou poznámkou, že vyškovský hospodářský úřad podle vysokého dekretu z 30.9.1825 č. 29260 přidává k projednání v disciplinárním řízení proti tomuto učiteli se zřetelem na jeho prokázané výhrůžky a téhož ve všem jeho jednání přísně střežit. Tak ale protože se učitele Koutného k jeho tíži dotýká zlé konání se žáky, tak bylo požadováná vyškovským hospodářským úřadem vyšetřování téhož, které bylo podle konečné zprávy z 20.10.1825 úspěšně dokončeno, že učitel Karel Koutný byl shledán vinným z bití dítěte Cyrila Václavíka rákoskou bez dostačujícího důvodu a z vyšetřování vyplynulo, že tento učitel již několikrát bil školáky bez dostatečných příčin.
Nejvyšší trest měsíčního vězení, jenž požadoval vyškovský hospodářský úřad by ale způsobil příliš velké přerušení vyučování mládeže, takže kvůli takovému nedopatření byl Karel Koutný odsouzen pouze k osmidennímu vězení, zostřenému dvěma posty. Avšak jedná se zde spíš o ještě důležitější otázku, zda by Karel Koutný neměl být za svá provinění dále potrestát úplným sesazením, o což žádá vyškovský hospodářský úřad, nebo zda má být přesazen na jiné, méně žádané učitelské místo?
35: § školské ústavy, na který se vyškovský hospodářský úřad odovolává, říká, že pro špatné zacházení se školáky je učitel potrestán poprvé vězením od 3 dní do jednoho měsíce a teprve v opakujícím se případě stejného chování potrestán vedle tohoto trestu s prohlášením neschopnosti k učitelskému úřadu.
Nejen na tom, tak říká dále 16. § 12. hlavního oddílu školské ústavy, že když učitel žije v neshodě s obcí, čímž je jen on vinen, po bezvýsledných, opakovaných důtkách, má bát učitel přesazen na méně žádané místo a pokud nenásleduje žádané zlepšení, zcela ze školské služby propuštěn. Pomocí obou těchto, na učitele Karla Koutného použitých paragrafů, lze za těchto okolností téhož pro tentokrát potrestat pouze přesazením na jiné místo, jak také v tomto případě shledává krajský úřad trest úplného sesazení příliš tvrdým, když to oba paragrafy neurčují. Týž se shoduje s žádostí vyškovského školního dohlížitele Antonína Siegla na biskupskou konsistoř z 13.5.1825, aby byl Karel Koutný ze svého místa v Drysicích, kde již v žádném případě nemůže zůstat, přesazen co nejdříve na nějaké jiné, méně žádané místo s vážnou výstrahou, že v případě podobného provinění bude jako zcela neschopný učitelské služby zbaven.
Tím obdrží vysoká žádost z 19.8.1825 č. 24 569, přiložená k vyšetřovacím aktům, své schválení.
Brno 4.10.1826.
(MZA fond B 14 kart. 1730 ff. 972 - 976)Zpět