wz

Zpět


Hochwürdiges Bischöfliches Consistorium!
Laut Anschrift der hochwürdigen Schuldistriktaufsicht dtto Kutscherau am 22. Mai l. J. wurde der gehorsamst Gefertigte aufgefordert, folgende Fragen zu beantworten.
1. Wie lange der Milonitzer Unterlehrer nach Dobročkowitz lehren geht?
2. Wie und durch wen die Excurrendo Schule bewilligt wurde?
3. Ob im Schularchive davon irgend eine schriftliche Urkunde vorhanden sei?
4. Welchen Gehalt bezieht der Unterlehrer dafür?
Dadurch muß der gehorsamst Gefertigte nachstehend berichten:
Indem der gehorsamst Gefertigte selbst in Milonitz erst 4 Jahre sich befindet und in dieser Hinsicht keine Akta vorliegen, so kann er nur eine mangelhafte Auskunft geben, die er nur aus den Aussagen der Pfarrlingen geschöpft hatte, und zwar:
Ad 1. Wie lange in Dobročkowitz der Unterricht ertheilt wird, ist unbekannt. Thatsache ist, daß, wenn der Milonitzer Lehrer einen Unterlehrer hatte, so hat er derselben Vormittag nach Dobročkowitz geschickt, wofür ihm die Gemeinde etwas Getreide schüttete, hatte er aber keinen Unterlehrer oder wollte sich die Gemeinde mit dem Lehrer nicht einigen, so mußten die Kinder nach Milonitz kommen.
Im Jahre 1814 verheiratete der milonitzer Schullehrer Mathäus Schwarz seinen Sohn Wenzl auf ein Häuschen nach Dobročkowitz, und um demselben etwas auszuhelfen, ließ er ihm dort die Kinder unterrichten. Nach dem Tode des Vaters im Jahre 1826 mußte der Sohn das Lehren lassen, da die Gemeinde sich wohl nicht mit ihm, sondern mit dem milonitzer Lehrer abfinden wollte, worauf ein Vertrag geschlossen wurde, in welchem sich die Gemeinde verbindlich machte, von jedem Kinde der Ganz, Halb oder Viertlerlehner 1 Achtel Erbsen und eben so viel am Korn zu geben und der Schullehrer sich verpflichtete den Unterlehrer dahin zu schicken. Ob aber welche Behörde davon verständigt wurde, ist dem gehorsamst Gefertigen gänzlich unbekannt. Nach diesem Vertrage richtete sich jeder Nachfolger, also auch der unterthänigst Gefertigte, und dieser Vertrag kommt auch in der Fassion dtto 10. Jänner 1837 vor. Als aber im Jahre 1848 Mangel an Unterlehrern eintrat und der milonitzer Lehrer keinen Gehilfen bekommen konnte, nahm er mit Bewilligung des hochw. Herrn Schul- distriktsaufsehers den obengenannten Häusler in Dobročkowitz Wenzl Schwarz gleichsam als Gehilfen an, welcher ihm die Schule daselbst bis zu seinem Tode (im Jahre 1859) versah, worauf die Kinder wieder nach Milonitz kommen mußten. Als der gehorsamst Gefertigte im Jahre 1860 die milonitzer Schule bekam, einigte sich ebenfalls mit der Gemeinde (im Falle er einen Unterlehrer bekommt) desselben nach dem alten Verttrage hinzuschicken; im Gegentheile müssen die Kinder wieder nach Milonitz kommen.
Ad 2. Ob die Schule eine ämtliche Bewilligung erhalten habe, ist dem gehorsamst Gefertigten gänzlich unbekannt.
Kenntniß davon sollen sowohl das hochw. Schuldistriktsaufseheramt, so wie auch das löbl. k. k. Bezirksamt, und möglich auch die k. k. Statthalterei, jedoch bewilligt scheint sei nicht zu sein, sondern nur geduldet; da das Schulgebäude selbst nicht darnach ist eine solche Bewilligung zu erlangen; denn es ist nur Häuschen mit stroh gedeckt, in dem Schulzimmer wohnen 2 Inwohnerinnen, welche die Schule beheitzen und dafür die Wohnung genießen.
Ad 3. Im Schularchive befindet sich gar nichts außer beiliegenden Fassion.
Ad 4. Der Unterlehrer erhält vom gehorsamst Gefertigten seinen Gehalt; und zwar 50 fl ost. Währ. nebst Kost, Wäsche und Bedienung. Auf diese Art glaubte der gehorsamst Gefertigte nach Sorgfältiger, gewissenhaften Forschung in Verbindung mit dem hochw. Pfarramte diese Fragen zu beantworten, welche er hiermit einem hochwürdigsten bischöflichen Consistorium ehrfurchtsvoll unterbreitet.
Milonitz am 28. Mai 1864
Johann Budik Lehrer
Velectěná biskupská konsistoři!
Přípisem okresního školského dozoru v Kučerově ze dne 22.5. b. r. byl nejposlušněji podepsaný vyzván odpovědět na následující otázky.
1. Jak dlouho chodí učit do Dobročkovic milonický podučitel?
2. Jak a kým byl schválena dobročkovická škola?
3. Jsou ve školním archivu nějaké písemné doklady?
4. Jaký příjem má podučitel?
Na to musí nejposlušněji podepsaný odpovědět následujícím způsobem:
Jelikož je nejposlušněji podepsaný v Milonicích teprve 4 roky a v tomto ohledu nemůže předložit žádné doklady, může podat jen nedostatečnou zprávu tvořenou na základě výpovědí farníků, a to:
ad 1. Jak dlouho je v Dobročkovicích vyučování, není známo. Skutečnost je taková, že pokud měl milonický učitel pomocníka, byl ten posílán dopoledne do Dobročkovic, za což mu obec poskytovala něco obilí; když ale pomocník nebyl, nebo se obec s učitelem nedohodla, musely děti chodit do Milonic. V roce 1814 oženil milonický učitel Matouš Schwarz svého syna Václava do domečku v Dobročkovicích a aby mu něčím pomohl, nechal jej tam vyučovat děti. Po smrti otce v roce 1826 musel syn učení zanechat; obec se nechtěla vyrovnávat s ním, nýbrž s milonickým učitelem, jak bylo konečně stanoveno ve smlouvě, ve které se obec zavazuje dávat za každé dítě celo-, půl- a čtvrtláníka 1 měřici hrachu a stejně tolik zrna a učitel byl povinen z toho oddělit díl pro pomocníka. Zda a který úřad o tom byl vyrozuměn, je nejposlušněji podepsanému zcela neznámo. Touto smlouvou se řídili všichni nástupci, tedy i nejposlušněji podepsaný a tato smlouva se vyskytuje i ve fassi z 10.1.1837. Když však byla v roce 1840 nouze o podučitele a milonický učitel nemohl dostat žádného pomocníka, přijal s povolením velectěného pana okresního školdozorce výšejmenovaného domkaře v Dobročkovicích Václava Schwarze jako pomocníka, jenž mu obstarával vyučování na oné škole až do své smrti v roce 1859, načež musely děti opět chodit do Milonic. Když nejposlušněji podepsaný obdržel v roce 1860 milonickou školu, shodl se s obcí na zachování staré smlouvy, pokud by dostal pomocníka; jinak budou muset děti opět chodit do Milonic.
Ad 2. Zda obdržela škola úřední svolení, je nejposlušněji podepsanému zcela neznámo. Vědomost o tom by měl mít úřad okresního školdozorce, okresní úřad, a snad i c. k. místodržitelství, ale pravděpodobně nebyla povolena, nýbrž jen trpěna. Budova sama by takového povolení nedosáhla, jelikož je to jen domeček krytý došky, v učebně bydlí dvě obyvatelky, které školu vytápějí a za to ji používají za obydlí.
Ad 3. Ve školním archivu se nenachází nic mimo přiložené fasse.
Ad 4. Podučitel požívá od nejposlušněji podepsaného svůj plat a sice 50 rakouských zlatých, stravu, prádlo a obsluhu. Tímto způsobem chtěl nejposlušněji podepsaný pečlivým, přesným výzkumem ve spojení s velectěným farním úřadem odpovědět na dané otázky, jež pokorně předkládá velectěné biskupské konsistoři.
Milonice 28.5.1864
Jan Budík, učitel
Zpět