wz

Zpět

In: Pocžeth Chramu Panie Chwalkowskeho Swatemu Bartolomieji Založien Skrz Dwoji-Cztihodneho a Wysocze Ucženeho Knieze Jana Frantisska Lhibicže Pana Fararže Lytenskeho a Chwalkowskeho .... od Letha Panie 1670.

Sic statutum Ludi-Rectoris fundus seu Salarium Annuum.
Roku 1694 teho Dnie 24ho Srpna. Prži trwajici Kanonický Visitaci, kteraž byla držená od dwojctihodneho a Wysoce Učeneho Pana Martina Ignazia Michalýka, ten czas Diekana Kromjeržiskeho, Ucžyniena jest domluwa, mezy Rectorem a farnosty, aby služby jemu se dawalo Rocžnie, Pssenicze: 15 M: a Owsa Tež 15 Mieržycz.
A takowe Zrna, ma se jemu Bez wsseczky Ostudy okolo S:o Waczlawa jak naleži, Bez Prodlewani, do domu doniesti. Kteražto domluwa, w domje farnim se stala, za Pana Fararže Knieze Martina, Karla Kutcžeržika, Za Purgermistra Chwal. Yřika Doležela. A Purgmistra Nemochowskoho, Jana Ssmydka
Timto transumptum, swjetžim, žie wždiczky, za meho Czasu, Mocz, tohoto Powoleni, neb Přislybeni se chwalitebnie wykonawalo, až do tohoto 1749 roku, kdiž jsem to vytahowal
Carolus Smejkal fararž T.Cž.
Wiczejcz Item k tomu Pro, neb je nowá Praxi warhaniczká, dle noweho úwoleni, pokojnie Tež, dawaji Rectorowi od warhanicztwi 2 M: Rži ku 4 Cantaczi w Rocze, misto Kolacžu, při odwadieni desatkuw, dawa se Rectorowi 1 Snob Pssenicze, ze wssech Gruntuw