Zpět

Tasov (soudní okres Velké Meziříčí, okresní hejtmanství Velké Meziříčí)

Kostel sv. Petra a Pavla v Tasově
Původně gotický farní kostel sv. Petra a Pavla, přestavěný v letech 1728-1730, původně filiální kostel ve farnosti Budišovské. V roce 1740 byl pro kostel za 65 zl. zakoupen 5rejstříkový positiv, 1890 jej nahradily 10rejstříkové varhany Jana Zachystala.
K roku 1650 je v Tasově připomínán rektor Matěj Netolička, nejméně v letech 1692-1698 Jan Fiala, 1711 Jan Schmidt.
V lednu 1738 zemřel 23letý Jan Šafářek, syn bývalého tasovského rektora. V březnu 1739 šel za kmotra rektor Tomáš Novotný (10.4. křtil syna Jana Matěje), ale již v srpnu 1741 se narodila dcera Anna Marie Antonínu Valtrovi, rektoru a varhaníkovi nejméně do roku 1744. Není ještě jasné, kdy do služby nastoupil rektor Jan Rambousek, jehož působení je doloženo zatím v rozmezí let 1760-1770.
15.2.1748 se zde narodil Matěj Rosendorf, jenž vykonával rektorskou službu v letech 1771-1783, než získal místo v Bratčicích. Přístích 10 let následoval Karel Salva (1793-1805 v Jamolicích). 8.10.1795 zde zemřel 25letý rektor Jan Nepomucký Hulík (psán Hullig). Jeho vdovu si vzal syn rektora v Novém Veselí Václav Chlumský, dosud kantor v Jamném. V Tasově pobyl do roku 1799, než přesídlil do Horních Borů (ještě 1826). Tehdy se do Tasova dostal Martin Novotný a od roku 1844 Jan Knies, ještě 1856 provizor.

Prameny, literatura:

MZA fond E 67 kn. 10 915-10 924 matriky Tasov 1734-1868;
                  B 12 karton 1 č. 9;
AVA 1780;
Kratochvíl Augustin, Velkomeziříčský okres, in: VM, BM 1907 str. 439;
Sehnal 2003 str. 155;

Obsah