wz

Zpět

Dvorce (něm. Hof, soudní okres Dvorce, okresní hejtmanství Šternberk)

Kostel sv. Jiljí Dvorce Farní kostel sv. Jiljí z poloviny 18. století. Z roku 1757 pocházely Lobgesangovy varhany o 14 rejstřících, pořízené 438 zl. 37 kr.
V lednu 1721 zemřel v Dvorcích rektor Tobias Anton Glier, působící zde bezmála čtyři desetiletí. Jeho nástupcem se stal Vavřinec Vincenc Schöffert, předtím od roku 1717 v Hradečné. Nejméně dva roky před jeho smrti (†1741) převzal rektorskou službu jeho syn Johann Georg Schöffert, jenž ji zastával až do své smrti v roce 1779. Následoval sotva dvacetiletý Johann Pilhatsch, jenž sice při povinné zkoušce na Normální škole v Olomouci prospěl pouze průměrně, ale podle výsledků vizitací velmi muzikální (gut musikalisch), čímž pisatel tohoto hodnocení prozradil, jak mu na tom záleželo.
V letech 1807-1815 plnil rektorské povinnosti Johann Heidenreich, pak pouhé tři roky Benedikt Jüttner. Zatím ještě neznáme jeho nástupce, víme až o Josefu Tschamlerovi (*1805 Loděnice), jenž v roce 1847 odchodem do Moravského Berouna uvolnil prostor Eduardu Göttlicherovi (*1816 Šumvald), vykonávajícímu svou službu zde ještě 10 let poté.

Prameny, literatura:

AVA fond Studien- und Hofkommission 1792-1847 sig. 18 kart. 775;
LA sign. Sternberg 3 kart. H 775;
LA sign. Jägerndorf 3, kart. 1059, Extract verschiedenen Attestationen, auf welchen erhellet, daß die Schulmeister auff denen Fürstlich- Liechtensteinischen Herrschafften von denen daselbstigen Pfarren privative an- und aufgenommen worden;
MZA fond B 1 kart. 1617 fol. 592; kart. 1618 fol. 311; kart. 1619 fol. 27, 140, 745; kart. 1620 fol. 61; kart. 1983 fol. 244;
                   B 12 kart. 9 č. 260; kart. 23 č. 602;
                   B 14 fond Místodržitelství starší sig. 35/8 kart. 1722 fol. 792;
ZAOO matriky 6166-6168 Dvorce 1706-1817;
Sehnal Jiří, Barokní varhanářství na Moravě I, Brno 2003;


Obsah