wz

Zpět

Novák Antonín

*17.1.1777 Račice †23.3.1842 Vyškov

Syn panského puškaře (sclopetarii Dominii Ratschicensis). V letech 1793-1803 učitel v Račicích, přitom varhaník v zámecké kapli hraběte Braidy, 15.10.1803-1818 učitel a ředitel kůru v Drnovicích, poté učitel na triviální škole ve Vyškově a kantor na kůru, 1830 po smrti Jana Bobrovského se stal ředitelem kůru. V posledních šesti letech života se kvůli nemoci nechal zastupovat synem Františkem, od února 1839 ani neučil. Je autorem několika chrámových skladeb: Missa in C z roku 1840, Aria in C, Aria in F, Asperges me in C, Asperges me in D, Canto cantilenae funeral z roku 1839.

Prameny, literatura:

Školská fasse z 8.6.1807 MZA Brno B 12 I/50;
Consistorium vyškovského školního okrsku z roku 1840;
matriky: *Račice 1773-1784 str. 5 MZA Brno E 67/ 13 033, †Vyškov 13 305 E 67/ 13 033, †Vyškov E 67/ 13 306;
Školní kronika Drnovice 1878-1902, SOkA Vyškov;
Štědroň Bohumír Vyškovsko v Hudbě a zpěvu str. 20 - 22.


Obsah