wz

Zpět
Crhounek Josef (Zerhounek, Zerhaunek, Czerhounek, Cyrhonek,)

*5.3.1753 Drahany, odd. 12.10.1780 Drnovice, †25.5.1803 Drnovice
Roku 1776 učil 6 měsíců ve Studenicích, potom až do smrti zastával místo učitele a varhaníka v Drnovicích. Pravděpodobně byl ve styku s vyškovským regenschorim Janem Bobrovským, do jehož majetku přešla část hudebnin opsaných J.C. Přes značný počet vyučovaných dětí (kolem 180) byla jeho finanční situace tak špatná, že byl téměř denně zván na faru na oběd. Zemřel na TBC.

Prameny:

Školní kronika Drnovice 1878 - 1902 SOkA Vyškov;
Školská fasse z 10.4.1788 MZA Brno sig. B 12 karton 1/33;
matrika *Drahany Tom. I. 1706-72 str. 248 MZA Brno sig. E 67/8857;
                odd. Drnovice 1736-84 MZA Brno sig. E 67/12550;
                †Drnovice 1801-1862 MZA Brno sig. E 67/12570


Obsah